TIN TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC

Quy tắc 50/20/30: Cách quản lý tiền bạc ai cũng nên biết, đặc biệt là người trẻ

0
Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp để bắt đầu quản lí ngân sách một cách dễ dàng, phương pháp 50/20/30 sẽ cung cấp cho bạn một nền tảng vững chắc giúp bạn xác định ưu tiên và phân bổ nguồn lực một cách hợp lý.   Quản lí ngân sách không chỉ đơn giản là thanh toán các hóa đơn đúng hạn mà là việc xác…